Gmail i Android och iPhone

Andriod:

 1. I telefonen trycker du på < Home > (Hem) och öppnar sedan Email-appen.
 2. På sidan "Your accounts" (Dina konton) väljer du Next (Nästa) för att komma igång med konfigurationen.
 3. Ange den fullständiga e-postadressen och lösenordet för mailen och klicka sedan på Next (Nästa).
 4. På nästa skärm kan du ange ett smeknamn för kontot och välja namn som ska visas i utgående meddelanden. Knacka lätt på Klar.

Du är klar! Du kan verifiera inställningarna från inkorgen genom att knacka på < Menu > (Meny) > Account settings (Kontoinställningar).

Inkommande inställningar
IMAP-server: imap.gmail.com
Port: 993
Säkerhetstyp: SSL (alltid)

Utgående inställningar
SMTP-server: smtp.gmail.com
Port: 465
Säkerhetstyp: SSL (alltid)

 

iPhone

 1. Öppna programmet Settings (Inställningar) på enheten
 2. Knacka på Mail, Contacts, Calendars (E-post, Kontakter, Kalendrar)
 3. Knacka på Add Account... (Lägg till konto)
 4. Knacka på Gmail
 5. Ange kontouppgifterna och se till att hela Gmail-adressen kommer med, inklusive "@xxxx.xxx"
 6. Knacka på Next (Nästa)
 7. Knacka på Save (Spara)

Du är klar! Du kan lägga till fler Gmail-konton genom att upprepa stegen ovan.