http://gratis-guider.se policy

Använder vi cookies?
http://gratis-guider.se använder inga cookies.

Avlöjar vi någon information till utomstående partners?
Vi säljer, byter eller utbyter inte på något sätt information din personliga information. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller service, så länge dessa partners är överens om att hålla informationen konfidentiell. Vi kan också ge bort din information när det är lämpligt att följa lagen, upprätthålla vår webbplats policy eller för att skydda våran eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Emellertid kan icke-identifierbar information lämnas till andra parter för marknasföring, annonsering eller andra användningsområden.

Skuld
Vi tar inget ansvar och vi är inte ansvariga för skada som har orsakts genom anvädning av våra guider, service eller produkter/tjänster som har köpts via denna webbplats vare sig det vara indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador. Vi tar heller inget ansvar om du skadar dig på grund av våra metoder eller går i förlust på grund av våra metoder.

Tredje part länkar
Ibland kan vi inkludera tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har seperata och oberoende policys. Vi har därför inget ansvar för innehåll och verskamhet för dessa länkade webbplatser. Vi försöker alltid att skydda våra besökare och välkomnar all feedback om dessa platser.

Ditt samtycke
Genom att använda vår webbplats accepterar du sidans policy. Om du inte accepterar sidans policy var vänlig och lämna sidan omedelbart.

Ändringar i våran policy
Om vi ändrar våran policy kommer vi uppdatera notifikationen för när policyn senaste uppdaterades.

Kontakt information
Frågor eller kommentarer angående policyn skall skickas till oss. Klicka här för att kontakta oss.

Policy ändrades senast den 22 maj 2012, kl 20:06